×

Regels

Welke regels gelden er?

Verhuurovereenkomst

De huurder wordt gevraagd een huurovereenkomst te ondertekenen bij aanvang huur. Om eventueel oponthoud te voorkomen kunt u deze hier ook vooraf vast nalezen, zodat u het bij aanvang huur ingevuld kunt afgeven, in combinatie met (een kopie van) uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Leest u ook de Bestuurdersverklaring door.

Huurovereenkomst De Caferacer
Onderstaande heeft betrekking op de  verantwoordelijkheid over De Caferacer en de ambulance tijdens de huurperiode. Deze huurovereenkomst is opgesteld om de verantwoordelijkheid over De Caferacer en de ambulance gedurende de huur over te dragen van verhuurder aan huurder. Indien in deze huurovereenkomst wordt gesproken van ‘huurder’, dan wordt daarmee bedoeld hij of zij die deze overeenkomst, al of niet namens andere(n), tekende.

De verhuurder is: De Caferacer v.o.f., p/a Piepersweg 7 te Aalten.

De huurder is:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Rijbewijs- of paspoortnummer:
Huurdatum: 

Bovenvermelde huurder is huurder van De Caferacer en verklaart hierbij dat hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van verhuurder en verklaart zich daarmee akkoord. 

Contact

Heeft u een vraag of opmerking?

De Caferacer
Piepersweg 7
7122 JA  Aalten


info@decaferacer.nl

Privacycentrum | Copyright by De Caferacer